ZALAKAROSIBLOKK

Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár

Házirend

Házirend

Általános információk
Cím: 8749 Zalakaros Liget utca 37.
Bölcsőde telefonszáma: 

- telefonszám: 0630 /552-15-87

- e-mail cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Intézményvezető: Grófné Csatos Andrea
Bölcsődevezető/szakmai vezető: Tóth Tímea
Gyermekek a bölcsődében:
A bölcsődébe az egy éves kort betöltött, egészséges kisgyermek vehető fel. A gyermek akkor veheti igénybe a bölcsődét, ha a szülő az étkezési- térítési díjat befizette. 
A gyermek érkezésének és távozásának rendje:
A bölcsőde munkanapokon 7.00-17.00-óráig van nyitva. Nyitva tartásidőben 7.00-8.00 óráig illetve 8.30-10.00 óráig érkezhetnek a gyerekek. A 8.30 után érkező gyerekeknek reggelit nem tudunk biztosítani .A gyermekek hazavitele az étkezések után 12.00-kor, illetve 15.00-tól-17.00-óráig van lehetőség; az étkezések és a csendes pihenő zavartalansága miatt. 
     A gyermeket a bölcsődébe érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át a kisgyermeknevelőnek! Egyébként, ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába, a gondozónő nem tud a gyermek jelen létéről, így felelősséget nem vállalhat érte. 
     Amikor a szülő megérkezése után, gyermekét átvette (illetve a reggeli átadás előtt) a kisgyermeknevelőtől, a felelősség a bölcsőde egész területén őt terheli.
     A bölcsődéből a gyermeket, a szülőn, gondviselőn kívül, csak az a felnőtt viheti el, akit a szülő írásban bejelent (és 14. életévét betöltötte). Egyébként a kisgyermek idegen személynek nem adható ki. Alkohol, és drog befolyásoltsága alatt álló személynek a kisgyermek nem adható ki.
     Válófélben levő mindkét szülőt megilleti az a jog, hogy gyermekét elviheti a bölcsődéből. Elvált szülő estén az a szülő jogosult a gyermek elvitelére, valamint arra, hogy írásban bejelentse, ki, mikor viheti el gyermekét a bölcsődéből, amelyik szülőnek a bíróság a gyermeket odaítélte.
     Ha a gyermekért a bölcsőde nyitva tartásáig, 17 óráig nem jönnek, a kisgyermeknevelő telefonon értesíteni köteles a szülőt. A szülők törekedjenek arra, hogy gyermekük csak annyi időt töltsön az intézményben, amennyi munkaidejük miatt feltétlenül szükséges.

A szülők kötelességei:
     A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.
     A szülő a gyermeke bölcsődei beszoktatása alatt a gyermekével együtt a csoportszobában tartózkodhat. Használjon váltócipőt. Mobiltelefonját kapcsolja ki,hogy teljes figyelemmel fordulhasson gyermeke felé. Csak olyan tevékenységet folytathat, amely sem saját, sem a többi gyermek nevelését- gondozását, nyugalmát nem zavarja. A szülő tevékenysége csak a saját gyermeke ellátására korlátozódjon, a többi gyermekkel kapcsolatot ne kezdeményezzen!
     A szülő kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, segítse a fejlődés folyamatát, a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását.
     Rendszeresen tartson kapcsolatot, a gyermekével foglalkozó kisgyermeknevelőkkel, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. Amennyiben kérdése, kérése, problémája észrevétele van azt minden esetben gyermeke „saját „kisgyermeknevelőjével vagy a bölcsőde vezetővel beszélje meg, illetve a szülői értekezletek alkalmával nyílik rá lehetősége.

     Tartsa tiszteletben a bölcsőde dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A kisgyermeknevelők, valamint az ő munkájukat segítő alkalmazottakat a nevelő-gondozó munka, illetve a gyermekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak.
     A gyermek ruházatának mindig tisztának kell lennie. Kényelmesen, rétegesen, az évszaknak-időjárásnak megfelelően öltöztessék a gyermekeket. Kerüljék a szoros, gyermekek által nehezen felvehető ruhadarabokat.  A hőmérséklet egyenletes, 22 - 23 °C körül van a csoportszobákban. A gyermekek a csoportszobában váltócipőt hordanak, mely legyen kényelmes, jól szellőzzön. Segítse elő a járást, és a játszást is. Mivel a gyermek több órát hordja, ezért fontos, hogy egészségileg helyesen felépített legyen. Váltócipőben csak az épületben tartózkodhat. A gyermek részére az alábbi pótruhát kérjük a saját szekrényében elhelyezni:
     fehérnemű
     zokni, harisnya
     felsőruházat ( póló, kisnadrág, szoknya,melegítő öltözet)
     az udvari játékhoz az időjárásnak megfelelő öltözék.
     
A szülő minden hónap elején köteles a megbeszélt „ tisztasági csomagot” behozni.
A szülő gyermeke távolmaradását 24 órán belül köteles a bölcsődevezetőnek jelenteni!
Az étkezési térítési díjat az előre jelzett napon kell befizetni, utalni. Ennek elmulasztása esetén az intézmény intézkedik a tartozás rendezése iránt. Hiányzás esetén az étkezési térítési díj elszámolása a következő havi térítési díj megállapításánál történik.
     Az épületben tartózkodás ideje alatt, a mobiltelefont kérjük kikapcsolni.

     A bölcsőde konyhájába, előkészítőjébe, idegeneknek tartózkodni tilos!

A gyermekek étkeztetése a bölcsődében:
     A bölcsődében a gyermekek étkeztetését, az egészséges életmód, táplálkozás szabályainak figyelembevételével biztosítjuk az iskolai konyháról.
     A gyermekek számára naponta négyszeri étkezést biztosítunk.
     A születésnapi kínálásra torta, édesség nem hozható. Erre az alkalomra csak gyümölcsöt, legfeljebb kekszet, italt fogadunk el.
     A bölcsőde területén a gyermek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt (csokoládé, túró rudi, cukorka, banán, stb.) nem etikus, valamint a bölcsőde tisztántartását is zavarja.
     Ha étkezési időben jön a szülő a gyermekéért, várja meg az öltözőben, hogy 
     nyugodtan étkezhessen.
A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok
     Bölcsődébe csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat.
     Beteg, megfázott, lázas (37.5 °C és ennél magasabb hőmérsékletű) vagy antibiotikumot, köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele a bölcsődébe a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ha a gyermeken kiütések vannak, lázas, hasmenése van, szeme piros, valamint beteg volt és nincsen orvosi igazolása a felgyógyulásáról, a kisgyermeknevelőnek kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.
     A kisgyermeknevelőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap folyamán! Kivéve az életmentő, allergia ( pipa ) és magas láz csillapítására szolgáló készítmények esetén.
     A kisgyermeknevelő teendője baleset, vagy napközben megbetegedő gyermek esetén: A gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról kell gondoskodni (mentő, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz).
     Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén a kisgyermeknevelő megkezdi a láz csillapítását, majd értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el a gyermeket a bölcsődéből. Ezután a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. 
     Fertőző betegség (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van.A gyermekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása:

     A gyermekek nyugodt pihenéséhez, vigasztalásához szükséges tárgyakat valamint a gyermek által bevitt játékokat, a gyermek szekrényében, vagy a csoportszobában az arra kijelölt helyen lehet tárolni.
     A gyermek által bevitt tárgyakért pl. játékok, ékszerek, a bölcsőde dolgozói nem vállalnak felelősséget.
     Amennyiben a gyermek által hozott játék, vagy tárgy balesetveszélyes, a bölcsődébe behozni tilos!

Szakmai munka a bölcsődében:

     Célunk a derűs, békés, nyugodt kisgyermekkor biztosítása a családokon kívül. A bölcsődés kisgyermek élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése.
     Bölcsődénk egyéni arculata az érzelmi nevelés. 
     A gyermekek fejlődését folyamatosan figyeljük. Tapasztalatainkat az üzenő füzetben (illetve a gyermek egyéni dokumentációjában) háromhavonta rögzítjük. A szülő írásban válaszolhat.
     A gyermekek egészségi állapotát a bölcsőde orvosa és védőnője felügyeli.
     A gyermekvédelmi feladatunk alapelve, minden körülmények között a gyermek az első legyen, aki védelmet és segítséget kap.
     A nevelés nélküli munkanapok felhasználásának elvei: - a kisgyermeknevelők szakmai fejlődésének elősegítése, - az alkalmazotti közösség közös programjainak szervezésével a közösségi összetartás erősítése.

A házirendet valamennyi érintettnek kötelessége betartani.

Bölcsőde, Óvoda

Könyvtár

Közösségi Ház

Fel