ZALAKAROSIBLOKK

Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár

Népmese napja

Képek itt!

 

Hétpróbás magyar népmese napja

A magyar népmese napjáról ebben az évben sem feledkezett meg a zalakarosi városi és iskolai könyvtár. Nagy volt a jövés-menés, hiszen az alsó és felső tagozatosok is osztályonként kaptak levelet az ideiglenesen Meseországgá alakult könyvtárból. Az alsós osztályok tanulói hétpróba teljesítésére kaptak lehetőséget. Mindenki erejéhez mérten választhatott a feladatok közül.  Azt is eldönthette, hogy mennyi próbával birkózik meg. Egy héten keresztül teljesíthette az akadályokat, melyek között mesefelismerés, mesetotó, síkbáb készítés, képkirakó, rajz kedvenc meséről, meselottó és könyvtári mesegyűjtemények keresése egyaránt szerepelt. A megoldásokat a könyvtárban elhelyezett tarisznyába kellett bedobni. A felsősöknek más feladatot küldtek a könyvtári fővarázslók. Ők pályamunkát adhattak be magyar népmesegyűjtők életéről, munkásságáról, róluk szóló érdekes anekdotákról. Mindenkinek egy hét állt a rendelkezésére. Szeptember 29-én délben lejárt a határidő. A könyvtárban ezután szorgos munka kezdődött, hogy szeptember 30-án megtörténhessen a végeredmény kihirdetése. S ez így is történt. Az iskola aulájában a magyar népmese napján, felharsant a magyar népmeserajzfilmek ismert dallama. Nem más, mint egy parasztruhába öltözött szegénylegény szólaltatta azt meg „tilinkóján”. Az álruhába bújt legény, Szabó Benjámin 4. osztályos tanuló, a Kőleves című népmesével is megörvendeztette a hallgatóságot.  Közben megérkezett az alattvalók által megválasztott király. Koma Bence, 8. osztályos tanuló, a nemrég megtartott diákönkormányzati választáson nyerte el a diákpolgármesteri rangot, s vállalta első megbízásként a királyi szerepet a jutalmazásnál. Ő adta át a díjakat a hétpróbát teljesítőknek. Összesen 15-en hajtottak végre minden próbát, s 23-an adtak le egy vagy több megoldást. A felsős osztályoktól sajnos csak két pályamunka érkezett. Mindkettőben Benedek Elek népmesegyűjtőről olvashattunk. A két 6. osztályos pályázó is jutalmat vehetett át. Külön ajándékot kaptak a legszebb síkbáb és a legszebb meserajz készítői is. A beadott rajzokból egy kis képeskönyvet fűztünk össze. A megemlékezés után a könyvtárban folytatódtak tovább az események. Az „Olvass nekem egy mesét!” programra alsó tagozatos osztályok érkeztek, s hallgathattak népmeséket felnőttektől. Egy-egy osztály három-négy mesét is, s aki a mesék után feltett kérdésekre jól válaszolt, még könyvjelzőt is kapott jutalmul. A 3. osztályosok a délelőtti órákban egy mesevetélkedőn is részt vehettek, ahonnan ők sem távoztak üres kézzel. Szó szerint, hiszen ujjbábot kapott minden tanuló. A tavalyi elköszönésünket megváltoztattuk népmesenapi viszontlátásra.  A gyerekek ígéret tettek, hogy otthon, a családban is elhangzik ezen az estén egy népmese. Mi, könyvtárosok pedig ígéretet tettünk arra, hogy jövőre is összeállítjuk a hétpróbát. Mert hát mit is lehetne válaszolni, ha egy pici száj megkérdezi: Ugye jövőre is lesz ilyen?

                                                                          Horváthné Nagy Elvira

Bölcsőde, Óvoda

Könyvtár

Közösségi Ház

Fel