ZALAKAROSIBLOKK

Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár

Zalakarosi Kulturális Egyesület

 

Zalakarosi Kulturális Egyesület

Célja: A település kulturális életének szervezése, gazdagítása, a hagyományápolás, a művészeti csoportok tevékenységének koordinálása.

.

Feladatai:

-         Kultúra, művészetek népszerűsítése kulturális rendezvényeken, fellépéseken keresztül.

-         Szociális integráló tevékenység olyan programokon, összejöveteleken keresztül, amelyekkel az egyesületi tagok egy közösségbe szerveződnek.

-         Alternatív időtöltés biztosítása hasonló érdeklődésű, igényes és kulturált időtöltést kereső emberek számára.

-         Információnyújtás az egyesület tevékenységi körébe tartozó rendezvényekről, foglalkozásokról.

-         Együttműködés helyi és országos civil szervezetekkel, önkormányzatokkal.

Politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem  nyújt.

Elnök: Grófné Csatos Andrea

Elnök-helyettes: Novák Ferencné

Titkár: Sinkovics Norbert

Elnökségi tagok: Benkőné Gulyás Edit, Horváth Lászlóné, Kovácsné Balogh Gabriella, Novák Ferenc, Novák Ferencné, Szabadicsné Madaras Katalin, Tarnai Lászlóné, Tatár Csaba, Vizeli Dezső, Horváthné Nagy Elvira

Tagsági díjak:

- Magánszemélyek: 500 Ft/év

- Gazdasági társaság: 50 000Ft /év

- Egyéb szervezet: 25 000Ft/év

- Pártoló tag: minimum 50 000Ft/év

A belépési nyilatkozatot kitöltve el  kell juttatni az elnökségnek. (Cím: Zalakarosi Kulturális Egyesület 8749 Zalakaros, Liget u.37.)  A nyilatkozat letölthető a honlapról.

Számlaszámunk:

75000246-10097700
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet- Zalakaros

 

Belépési nyilatkozat itt tölthető le!

 

Zalakarosi Kuturális Egyesület0002

 

Zalakarosi Kuturális Egyesület0001

 

Bottal-fogó Táncegyüttes

Zalakaros legfiatalabb kulturális csoportja. Megalakulásuk ötlete a Zöld Ág Táncegyüttest támogató szülőktől indult 2009 júniusában. Az első próbájukat 2009.11.07- én tartották.

A csoport tagjainak életkori megoszlása: 10-től 60 éves korig. Az életkori átlag: 40 év. Jelenleg a csoportban 20 fő táncol.

A „hosszú évek során” igyekeztek minél több embert a jókedvvel megfertőzni, mára igazi kistérségi csoporttá váltak.  

Egyre gyakrabban vannak jelen a zalakarosi rendezvényeken, de ápolják a kapcsolatokat a szomszédos- és partner településekkel is. Állandó résztvevői a kistérségi és megyei kulturális seregszemléknek. 

Művészeti vezető: Kovácsné Balogh Gabriella

Bottal -fogó Táncegyüttes  2014

 

 

 

 

 

 

Búzavirág csoport

A zalakarosi óvoda hagyományőrző csoportja 1999-ben alakult az akkor első alkalommal megrendezett nagykanizsai Pintyőke Fesztiválon fellépett gyerekekből. Tagjai mindig nagycsoportos korú óvodások.

A csoport vezetője a kezdetektől Novák Ferencné óvodapedagógus. Műsoraikban népi hagyományokat, jeles napokat elevenítenek fel a gyerekek életkorához igazodóan sok játékkal, mozgással és eszközzel.

A gyerekek évente általában két műsort tanulnak, egy-egy műsorral több helyen is fellépnek. A 2013. júniusi Folklórgálán jubilált a csoport, 50. alkalommal lépett fel. Ez alkalommal Zalakaros Város Polgármestere elismerő oklevelet adott át a vezetőnek.

Fennállásának 15. éve alkalmából a csoport 2014 januárjában a Magyar Kultúra Napján Elismerő oklevelet kapott.

A Búzavirág hagyományőrző csoport működése szerves része az óvoda néphagyomány ápoló munkájának és első lépcsőfoka a hagyományok továbbvitelének.

Művészeti vezető: Novák Ferencné

Búzavirág csoport 4

 

 

 

Dalárda -Vegyeskar

A Zalakarosi Dalárda immár több mint másfél évtizede működik töretlen, kitartó lelkesedéssel a város és városkörnyék kedvelt együtteseként. " Ha esik, ha fúj ..., rájuk mindig lehet számítani! "        A Dalárdát a magyar dalból áradó erő élteti.  Önszerveződéssel született, borosgazdák jókedvében, jó bor kortyolgatása közben.

Miként a feljövő nyári nap melengeti a szőlőtükéket, az ősi ének úgy melegíti fel a csoport tagjainak szívét.

Van egy mondás: Isten jó kedvében teremtette a világot! Ezt igyekszik ápolni és tovább adni mindenkinek, mert a jó kedv sokat ér!   Szép ének, vidám együttlét, karosi-barátság: jó szlogennek bizonyult a hosszú évek alatt, melynek a hölgyek sem tudtak ellenállni. Jöttek, s így vált a csoport: Dalárda-Vegyeskarrá, s a többi testvérművészeti együtteseinkkel  karöltve:  a város művészeti életének  arcává.

A város vezetése művészeti és közösségi munkájuk elismeréseként”Zalakaros Közművelődéséért” kitűntető díjjal jutalmazta az együttest, annak 15 éves évfordulója alkalmából.

Művészeti vezető: Gönczöl György 

Dalárda - Vegyeskar 2014 1

 

 

Gyöngyvirág csoport

Alsó tagozatos gyerekekből alakult azzal a céllal, hogy megismerkedjenek a népi gyermekjátékokkal.

Heti egy alkalommal, klubfoglalkozás keretében „játszanak”. Tájegységekhez kapcsolódóan tanulják a játékokat. A kisfiúknak és a kislányoknak is egységes népviseletük van.

 A játékokon keresztül megismerik hagyományainkat, a magyar nép táncait, az egyszerűbb lépéseket. 

 Ennek megfelelően népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, mondókákat tanulnak, körjátékokat játszanak. Ismerkednek a népzenével és ezekre egyszerű mozgásformákat táncolnak.  

Művészeti vezető: Szabadicsné Madaras Katalin

Gyöngyvirág csoprt 2014

 

 

 
Zöldág Táncegyüttes

A Zöldág Táncegyüttes a Karos Táncegyüttes utánpótlás csoportjaként jött létre. Tagjai a zalakarosi Móra Ferenc Iskola tanulóiból szerveződtek. Táncosaik már gimnazisták. A táncpróbákat szombaton délelőtt tartják, létszámuk 12 fő. A koreográfiákat Vizeliné Paksi Valéria és Vizeli Dezső készítik. Tánctudásukat magyarországi és erdélyi táncanyagok színesítik. A helyi, a környéki és külföldi fesztiválokon nagy sikerrel szerepelnek.


Zöld Ág Táncegyüttes 2014

 

 

Rügyecske Táncegyüttes

A folyamatos utánpótlás érdekében alakult a Rügyecske Táncegyüttes. Tagjai a zalakarosi Móra Ferenc Iskola tanulói. A tagok létszáma 13 fő. A táncanyagokat magyarországi tájegységekből választják ki. A próbákat csütörtökön délután tartják. Sikeresen szerepelnek a városi és környéki rendezvényeken, fesztiválokon. A táncokat és a koreográfiákat Vizeliné Paksi Valéria és Vizeli Dezső készítik el.
Művészeti vezetők: Vizeliné Paksi Valéria és Vizeli Dezső


Rügyecske Táncegyüttes 2014

 

Karos Fúvósegyüttes

A Karos Fúvósegyüttes 1998-ban alakult, az akkor még a Nagykanizsai Zeneiskola kihelyezett tagozatán rézfúvó és ütőhangszeren játszó növendékekből, Tatár Csaba zenetanár vezetésével.

A csapatot Zalakaros város vezetése a kezdetektől maximálisan támogatta, bizonyítja ezt a kezdeti hangszerpark adományozása is. Pár évvel később be kellett látni, hogy a tanulmányaik miatt folyamatosan elkerülő diákok mellé állandó tagok is kellenek, ezért Tatár Csaba a már Karoson letelepült felnőttek tanításába kezdett. Többen mindenféle zenei előmenetel nélkül vágtak bele a hangszertanulásba, akik azóta is az együttes aktív résztvevői. Később Vámos Béla vezetésével fafúvós oktatás is indult, aminek köszönhetően valódi fúvószenekari összetétel jöhetett létre. Így alakult, hogy a csapat egy igazi „családi zenekarnak” mondható, ugyanis több esetben itt apuka, anyuka és a gyerekek együtt muzsikálnak több hasonlóan aktív családdal.

Így egy lelkes, jó hangulatú társaság alakult ki, akik többféle műfajú fúvós zenét játszanak, - a klasszikusok mellett koncertdarabokat, filmzenéket, musical és könnyűzenei átiratokat, - hogy különböző rendezvényeken a közönség minél szélesebb rétegeinek szerezhessenek örömet.

Karnagy : Tatár Csaba 

 

 

Vonós Kamaraegyüttes

A Vonós Kamaraegyüttes 1998-ban alakult zenét kedvelő kollégákból, a zeneiskolában tanító zenetanárokból, jelenlegi és volt növendékekből. Repertoárjukon megtalálható az igényes komolyzenétől a könnyedebb hangvételű musicalig hegedűkre, brácsára és gordonkára írt kamara irodalom.

Rendszeres szereplői a városi ünnepélyeknek, műsoroknak, iskolai projekteknek, adventi és karácsonyi hangversenyeknek.

A helyi fellépések mellett külföldön is képviselték már városunkat: a partner kapcsolatok 20 éves évfordulóján Puchheimben színvonalas szerepléssel köszöntötték az ünnepet.

Az együttes munkáját településünk érdekében végzett tevékenységének elismeréséül 2011-ben, az együttes vezetőjét színvonalas munkájáért 2014-ben a város Önkormányzata oklevéllel jutalmazta.

Művészeti vezető: Tarnai Lászlóné

Vonós Kamaraegyüttes 2014

 

 

Női Kar

A zalakarosi Női Kar máfél évtizede alakult énekelni és a kórusmuzsikát szerető pedagógusokból, szülőkből, barátokból, kedves ismerősökből. Az évek során sok szép művet tanultak meg és énekeltek el a magyar- és a világ  zeneirodalmának gyöngyszemeiből. Örömmel szerepeltek a városi ünnepségeken, kulturális és művészeti találkozókon, egyházi ünnepeken. Hagyományosan önálló koncertet adnak Adventben. Meghívást kaptak testvérvárosi szereplésekre is. A közös programok: erdélyi, szlovákiai, csehországi kirándulások, a közös hangversenylátogatások közösségformáló erejükön túl maradandó, szép emlékekkel gazdagították őket. A kórus tevékenységét a  város vezetése Zalakaros Közművelődéséért Kitüntető Díjjal ismerte el.  

Művészeti vezető: Benkőné Gulyás Edit

Női Kar 2014

Bölcsőde, Óvoda

Könyvtár

Közösségi Ház

Fel